JĘZYKI OBCE

 

Ucząc od 22 lat dzieci i młodzież na Warszewie, szczególną uwagę zwracamy na to, by grupy były dobrane według kryterium wieku i umiejętności. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, aby oba te warunki mogły być spełnione.

 Grupy wiekowe

 Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział na grupy wiekowe:

 ·         Szkoła podstawowa

klasy 0-8

           Gimnazjum

klasa 3

 ·         Liceum

klasa 1

klasa 2

Kurs maturalny

 

 Certyfikaty językowe

 Oprócz kursów standardowych, systematyczne pogłębiających wiedzę i umiejętności słuchaczy w zakresie ogólnym, tworzymy grupy nastawione na osiągnięcie określonych celów:

 ·         przygotowania do egzaminu maturalnego;

 ·         organizowania szkoleń pod kątem konkretnych certyfikatów językowych:

 o     język angielski np. FCE CAE CPE IELTS TOEFL i inne certyfikaty

 o     język niemiecki ZD ZMT

 o     język hiszpański DELE

 o     język francuski DELF DALF

 ·         prowadzenia kursów wyrównawczych (nadrabianie zaległości związanych np. z nieznajomością języka, który jest obowiązkowy w nowej szkole)

Organizujemy osobne zajęcia dla osób szczególnie uzdolnionych językowo