Kursy dla dzieci

Umysł i pamięć dziecka są w okresie przedszkolnym bardzo chłonne, jednak nie tylko z tego powodu warto tak wcześnie zachęcić naszą pociechę do poznania pierwszego obcego języka.

Współczesny świat stawia przed nami coraz wyższe wymagania w zakresie znajomości języków uznawanych za pomocne, lub wręcz niezbędne do sprawnej komunikacji. Sprawne władanie angielskim, niemieckim lub francuskim staje się konieczne już na etapie edukacji szkolnej, a także później, w życiu zawodowym i prywatnym. Należy więc zapewnić dziecku styczność z przynajmniej jednym językiem obcym już w okresie przedszkolnym.

Jednocześnie trzeba zwracać baczną uwagę, by nasza pociecha była kształcona pod opieką specjalistów wyszkolonych w kierunku pracy z dziećmi. Alma zatrudnia przygotowanych do takiej pracy pedagogów. Oprócz osiągania efektów typowo dydaktycznych zajęcia rozwijają umiejętność pracy w grupie, pracowitość i odpowiedzialność maluchów. Dzięki małym grupom nauczyciele mogą poświęcić więcej czasu każdemu podopiecznemu.

Program zajęć obejmuje gry i zabawy odpowiednio dobrane dla grupy wiekowej. Intensywność nauki jest ustalana indywidualnie dla poszczególnych grup lub osób i może się zmieniać w zależności od potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z metodami nauczania, stosowanymi w naszej szkole językowej.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny

791 522 101
791 427 203
91 426 96 41