Kursy dla młodzieży

Ucząc od 25 lat dzieci i młodzież na Warszewie, szczególną uwagę zwracamy na to, by grupy były dobrane według kryterium wieku i umiejętności. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, aby oba te warunki mogły być spełnione.

Grupy wiekowe

Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział na grupy wiekowe:

Szkoła podstawowa klasy 0-8
Liceum Klasa 1, Klasa 2
Kurs maturalny

Certyfikaty językowe

Oprócz kursów standardowych, systematyczne pogłębiających wiedzę i umiejętności słuchaczy w zakresie ogólnym, tworzymy grupy nastawione na osiągnięcie określonych celów:

  • Organizujemy osobne zajęcia dla osób szczególnie uzdolnionych językowo;
  •  prowadzenia kursów wyrównawczych (nadrabianie zaległości związanych np. z nieznajomością języka, który jest obowiązkowy w nowej szkole);
  • przygotowania do egzaminu maturalnego;
  • organizowania szkoleń pod kątem konkretnych certyfikatów językowych:
Język angielski FCE CAE CPE IELTS TOEFL i inne certyfikaty
Język niemiecki ZD ZMT
Język hiszpański DELE
Język francuski DELF DALF

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny

791 522 101
791 427 203
91 426 96 41